NIEUWS
Nieuwsbrief november 2023

Bereikbaarheid winkels Wagenweg
Met de 90% openstelling van het Houtplein en de omliggende straten is een groot deel van het gebied beter bereikbaar. Het is alleen nog niet mogelijk om vanaf de Grote Houtbrug het Houtplein op te rijden richting de Tempeliersstraat, het Wijde Geldelozepad, Lorentzplein en de Wagenweg. Vanaf begin 2024 starten de werkzaamheden aan de fietsentree die op het Houtplein komt ter hoogte van de ING-bank. Een gedeelte van de parkeergarage wordt ingericht als ondergrondse fietsenstalling. Met een trap en een hellingbaan bereiken fietsers de ondergrondse fietsenstalling. Als de entree klaar is, wordt eind 2024 de weginrichting op het Houtplein definitief gemaakt en afgerond.

Nieuwsbrief september 2023

Na een periode van tien maanden zijn de werkzaamheden aan het busknooppunt afgerond. Op zondagochtend 3 september om 6.54 uur stopte de eerste bus op het vernieuwde Houtplein. Het plein komt met het afronden van deze werkzaamheden weer tot leven. Door de herinrichting heeft de bus vrij baan en is het een veiligere plek voor fietsers en voetgangers geworden.

Er rijden weer bussen over het Houtplein

De werkzaamheden aan het busknooppunt op het Houtplein zijn afgerond. De bussen rijden weer via het Houtplein en de Tempeliersstraat.
De bushaltes van de Tempelierstraat zijn verplaatst naar het Houtplein. Door de herinrichting is er meer ruimte voor de bus en is het Houtplein een veiliger plek voor fietsers en voetgangers.

Nieuwsbrief juli 2023

De werkzaamheden in het Frederikspark zijn in volle gang. Na de asfalteerwerkzaam-heden moeten de lijnen nog worden aangebracht en de klinkers worden gelegd. Op 31 juli gaat de weg hier weer open.

Nieuwsbrief mei 2023

Het Frederikspark vanaf de Wagemakerslaan tot en met het kruispunt van de Dreef wordt opnieuw ingericht.. Onder het fietspad en de rijbaan verwijderen wij eerst de oude gasleiding en plaatsen de nieuwe gasleiding onder het fietspad.

Nieuwwsbrief april 2023

Op vrijdag 14 april 2023 is de Ventweg van de Dreef weer opengesteld voor verkeer. Met de nieuwe inrichting is het mooie statige karakter van de straat nog sterker naar voren gekomen. We hebben in afstemming met verschillende stakeholders zoals de Dreefschool en het advocatenkantoor de werkzaamheden zo goed mogelijk ingepland. Zo werd er voor de scholieren een aparte fietsenstalling gemaakt op het wandelpad en bleven de inritten zo goed mogelijk bereikbaar.

Nieuwsbrief
27/01/2023
Nieuwsbrief

Ondanks de vorstweek in december heeft Dura Vermeer nog voor de kerstvakantie asfalt kunnen leggen op het Houtplein waar straks de bushaltes komen. De onderlagen zitten er op dit moment in, aankomend voorjaar komt hier nog de laatste deklaag op. Na da kerstvakantie is de verkeerssituatie veranderd: Het verkeer rijdt nu stad-in over de busbaan. Fietsers stad-in volgen het nieuwe fietspad en fietsers stad-uit kunnen veilig langs het werk fietsen.

Nieuwsbrief
06/12/2022
Nieuwsbrief

Op dit moment wordt er gewerkt op het Houtplein en aan de Wagenweg. Op beide locaties zijn de ondergrondse werkzaamheden afgerond en wordt het al een beetje zichtbaar hoe de eindsituatie eruit komt te zien. De eerste bushalte krijgt al vorm en ook de contouren van de busbaan worden steeds duidelijker. De komende weken zijn we hier nog aan het bestraten en half december brengen we hier het nieuwe asfalt aan. Vanaf 24 december rijdt het verkeer stad-in hier overheen, de bussen gaan dan weer in de Tempelierstraat halteren.

Nieuwsbrief
05/10/2022
Nieuwsbrief

Wat leest u in deze nieuwsbrief
Aannemer Dura Vermeer is druk bezig met de herinrichting van het Houtplein en de omliggende straten. In deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de aankomende (weekend)werkzaamheden en de gewijzigde verkeerssituatie. Daarnaast geven we een korte update over de huidige werkzaamheden en een terugkoppeling van de laatste tevredenheidsmonitor.
Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Dura Vermeer. De contactgegevens staan onderaan deze nieuwsbrief.

Situatie van het Houtplein

Onze fotograaf liep een rondje over het Houtplein

Nieuwsbrief nr. 6 van de gemeente

De voorbereidende werkzaamheden rondom het Houtplein zijn al enige tijd in volle gang. Van Baarsen heeft de nieuwe waterleiding aangelegd en de elektra vervangen, een groot deel van de tijdelijke bushaltes zijn ingericht en de hoofdriolering is door het aanbrengen van een kous verbeterd waardoor deze weer jaren mee kan. Deze week gaat Dura Vermeer de bouwterreinen verder inrichten. Nu deze voorbereidingen zijn getroffen, zal er de komende tijd het een en ander gaan gebeuren waar u meer van gaat zien. In deze nieuwsbrief vertellen we u daar graag meer over.

Nieuwsbrief 5 van de gemeente

Hoewel de eerste werkzaamheden aan kabels en leidingen zijn gestart, gaat in maart ook het grote werk beginnen en worden de eerste omleidingen doorgevoerd. In deze nieuwsbrief vertellen wij u daar meer over.

Houtplein krijgt complete metamorfose

Komende week starten de eerste werkzaamheden van de herinrichting van het Houtplein en omgeving. Deze belangrijke entree van de stad krijgt weer de uitstraling die het verdient: groener, veiliger en een stuk overzichtelijker.

Verkeersbesluit
05/06/2021
Verkeersbesluit

instellen milieuzone voor vrachtverkeer Haarlem

Nieuwsbrief van de gemeente

Op 21 december 2021 viel bij de omwonende van het Houtplein nieuwsbrief 3 van de gemeente in de brievenbus. Gaat het nu echt beginnen?

Werkzaamheden in de Tempeliersstraat

9 november tot 27 november 2020

Frans op vrijdag
03/07/2020
Frans op vrijdag

Uit het Haarlems Dagblad